Porta photo©by Pierre Couteau for DC

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

'Εθισμός' όχι 'Τοξικομανία'― κακή μετάφραση και ποινές #drugs
Διάβασα (και μεταφέρω) ένα άρθρο πάνω στις ποινές για εμπόριο παράνομων ουσιών ανά την Ευρώπη. Με γραφήματα και στοιχεία από το  EMCDDA το οποίο κάθε χρόνο δημοσιεύε έκθεσηγια τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. 
Προσέξτε όμως:
 Το EMCDDA, δηλαδή 'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction',  σωστά στα ελληνικά αποδίδεται ως
 'Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εθισμού' μα, για κακή μας τύχη, έχει μεταφραστεί, ως
'Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας' .  
Αφ' ενός η 'τοξικομανία' είναι ένας ψευδοεπιστημονικός όρος που παραπέμπει αψτρέ σε ορισμούς άλλων συγκεκριμένων παθήσεων (π.χ. μανιοκατάθλιψη) και αφ' ετέρου μέσα σε όλη την παραφιλολογία και το στιγματισμό του χρήστη ως επικίνδυνου μανιακού τούτο το 'μανία' φορτίζει συναισθηματικά με αρνητικό πρόσημο καλλιεργώντας με μια τόση δα λεξούλα το φόβο του Άλλου, του αλλιώτικου του μανιακού κι ακυρώνοντας κάθε αντικειμενικότητα.

Ας το θυμόμαστε, η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο, με λέξεις σκεπτόμαστε, λέξεις σχηματίζουν τους συλλογισμούς μας κι ίσως οι νόμοι μας να ήταν πιο δίκαιοι αν κι εμείς μιλούσαμε για Εθισμό αντί για 'μανίες΄.

Παραβλέποντας την κακή μετάφραση, φέρνω καθώς πλησιάζουμε το τέλος του χρόνου, ένα μικρό άρθρο πάνω στις διαφορές των ποινών από χώρα σε χωρα + την ήδη δημοσιευμένη και συζητημένη Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα ναρκωτικά (2018), με το 2017 για σύγκριση.

Κωστής Χριστοδούλου 
Με στοιχεία απο το EMCDDA


Η ποινική αντιμετώπιση όσων παρέχουν ναρκωτικές ουσίες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάθε άλλο παρά ενιαία. Ολλανδία και Ελλάδα βρίσκονται στα άκρa.

Η άνευ αδείας προσφορά ναρκωτικών συνιστά ποινικό αδίκημα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι ποινές που προβλέπονται από τον νόμο διαφέρουν σημαντικά. Από πρόσφατη έρευνα του EMCDDA (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας) σχετικά με τη γνώμη των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη της ΕΕ προκύπτει ότι οι ποινές που αναμένουν οι εν λόγω ειδικοί για παρόμοια αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών όπως φαίνεται και στο πιο κάτω διάγραμμα.
Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται σε εθνικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης μιας χώρας, καθώς και σε διαφορετικές εθνικές απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιβολής ποινών ως αποτρεπτικό μέσο. Από την μελέτη προέκυψε επίσης ότι, παρότι η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει παρόμοιες ποινές για διαφορετικές ουσίες, στις περισσότερες χώρες οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα προβλέπουν ότι οι ποινές θα διαφέρουν ανάλογα με την ουσία. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαστές λαμβάνουν υπόψη πτυχές όπως οι θεωρούμενες επιβλαβείς για την κοινωνία συνέπειες των διάφορων ναρκωτικών. 


Ποινές από 1 έως 20 χρόνια 
Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, η ψαλίδα ανάμεσα στο πιο ανεκτικό και στο πλέον αυστηρό κράτος φθάνει τα 20 χρόνια. Συγκεκριμένα η πώληση ενός κιλού ηρωίνης ή κάνναβης επιφέρει σχεδόν μηδαμινή φυλάκιση στην Ολλανδία ενώ στην Ελλάδα που βρίσκεται στον αντίποδα για την μεν εμπορία ενός κιλού κάνναβης προβλέπονται ποινές φυλάκισης 10 ετών ενώ για την ίδια ποσότητα ηρωίνης η φυλάκιση ίσως να φθάσει και τα 20 χρόνια.
Η εφαρμογή των νομοθεσιών παρακολουθείται μέσω των στοιχείων που υποβάλλονται σχετικά με τα αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται ότι το 2015 -τελευταία χρονιά που υπάρχουν στοιχεία - αναφέρθηκαν 1,5 εκατομμύριο αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, εκ των οποίων τα περισσότερα (57 %) αφορούσαν τη χρήση ή την κατοχή κάνναβης από περίπου 1 εκατομμύριο παραβάτες της νομοθεσίας. Τα αναφερθέντα αδικήματα αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τρίτο (31 %) μεταξύ 2006 και 2015. 
Συνολικά, τα αναφερθέντα αδικήματα που σχετίζονται με προσφορά ναρκωτικών αυξήθηκαν κατά 18 % από το 2006 και εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τις 214.000 περιπτώσεις το 2015. 
Η κάνναβη αφορά την πλειονότητα των αδικημάτων που σχετίζονται με την προσφορά ναρκωτικών (57 %). Από το 2013 παρατηρείται ραγδαία αύξηση στις αναφορές αδικημάτων που αφορούν την προσφορά MDMA. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμάται ότι το 2015 αναφέρθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο αδικήματα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση ή την κατοχή για προσωπική χρήση, αριθμός αυξημένος κατά 27 % έναντι του 2006. Περίπου τα τρία στα τέσσερα (74 %) αναφερθέντα αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή ναρκωτικών αφορούν κατοχή κάνναβης. Η αυξητική τάση των αδικημάτων που αφορούν κατοχή αμφεταμινών και MDMA συνεχίστηκε και το 2015. 

lawspot Τάσεις και εξελίξεις για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη - Η ετήσια έκθεση του EMCDDA


Την "Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά - Τάσεις και εξελίξεις" για το 2018 δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).
Στην έκθεση παρέχονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους στην Ευρώπη.
Η έκθεση φέτος συνοδεύεται στο διαδίκτυο από 30 εκθέσεις ισάριθμων χωρών για τα ναρκωτικά, καθώς και από μέσα που περιέχουν αναλυτικά στοιχεία και γραφικές παραστάσεις, επιτρέποντας την επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε χώρα.
Η έκθεση έχει ως σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα στους ενδιαφερόμενους φορείς και να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για τις νέες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα των ναρκωτικών, βοηθώντας στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για τον εθνικό και τοπικό στρατηγικό σχεδιασμό, επιτρέποντας τη διενέργεια συγκρίσεων μεταξύ των χωρών και υποστηρίζοντας τις αξιολογήσεις με στοιχεία για τις τάσεις.
Σύμφωνα με το EMCDDA, τη φετινή χρονιά παρατηρούνται για μια σειρά από ουσίες ανησυχητικές ενδείξεις, οι οποίες υποδηλώνουν αύξηση των επιπέδων της τρέχουσας παραγωγής ναρκωτικών στην Ευρώπη· η παραγωγή αυτή μάλιστα βρίσκεται πιο κοντά στις αγορές των καταναλωτών. 
Παρατηρείται επίσης ότι η αύξηση της παραγωγής κοκαΐνης στη Νότια Αμερική επηρεάζει πλέον και την ευρωπαϊκή αγορά ενέχοντας μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των χρηστών και δημιουργώντας πιο σύνθετες προκλήσεις για την επιβολή της νομοθεσίας, καθώς οι λαθρέμποροι τροποποιούν τις υπάρχουσες –και ανακαλύπτουν νέες– οδούς εφοδιασμού.
Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που διατίθενται στις αγορές ναρκωτικών της Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα για τη δημόσια υγεία και αποτελούν πρόκληση για τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ έχει ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις νέες ουσίες που εμφανίζονται στην αγορά και περιόρισε τον χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο αυτών των ουσιών στο εσωτερικό της Ευρώπης.
Τα άκρως ισχυρά συνθετικά οπιοειδή και κανναβινοειδή προκαλούν προβλήματα σε διάφορα επίπεδα και, ειδικά όσον αφορά τα παράγωγα της φαιντανύλης, εκθέτουν τους χρήστες ναρκωτικών και τους παρεμβαίνοντες πρώτης γραμμής σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Μεταξύ άλλων, στην έκθεση αναφέρεται ότι η ηρωίνη εισέρχεται στην Ευρώπη από τέσσερις κύριες οδούς διακίνησης.
Οι δύο κυριότερες εξ αυτών είναι η «βαλκανική οδός» και η «νότια οδός». Η «βαλκανική οδός» διασχίζει την Τουρκία για να καταλήξει σε χώρες των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία ή Ελλάδα) και, στη συνέχεια, σε χώρες της Κεντρικής, της Νότιας και της Δυτικής Ευρώπης
___________________________________________
Συνέντευξή μου στην Sylvia Varnava 
για το omniatv
17/11/2017


Σύλβια Βαρνάβα
Τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή δύο τραγικές δολοφονίες και τη σύλληψη των δραστών, γίναμε θεατές ενός νέου κυνηγιού μαγισσών.
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, βαρύγδουποι τίτλοι ειδήσεων στην τηλεόραση, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές με στόμφο τόνιζαν και επαναλάμβαναν κατά το ρεπορτάζ τους, τον όρο «τοξικομανής» 58χρονος, «οροθετική – τοξικομανής» δολοφονός, στιγματίζοντας έτσι για άλλη μια φορά κοινωνικές ομάδες που παλεύουν καιρό, να βγουν από το περιθώριο, ν’ακουστεί η φωνή τους και διεκδικούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που τους ανήκουν.
Οι αυθαίρετες γενικεύσεις και η δημιουργία αποδιοπομπαίων τράγων,  γίνεται πιο εύκολα εναντίον εκείνων των κοινωνικών ομάδων, που θεωρούνται αναλώσιμες και περιθωριοποιημένες, καθώς δεν έχουν εκπροσώπηση, δεν έχουν φωνή, ή έστω δεν τους δίνεται εύκολα βήμα για ν’ακουστεί η φωνή τους.
Όπως χαρακτηριστικά λέει στη συνέντευξη που μας έδωσε η κ. Δάφνη Χρονοπούλου, μέλος του Δικτύου Ομότιμων Χρηστών  Ψυχοδραστικών Ουσιών«ο όρος τοξικομανής στα ΜΜΕ χρησιμοποιήθηκε για να αντικαταστήσει το «δολοφόνος», ακούγαμε την έκφραση «τοξικομανής 58χρονος» και ο καθένας καταλάβαινε ότι αναφέρονται στον δολοφόνο».
Στην δεύτερη βέβαια περίπτωση της σύλληψης της 26χρονης, τοποθετήθηκε από τους δημοσιογράφους δίπλα στο «τοξικομανής» και το «οροθετική» ως βασικό χαρακτηριστικό της.
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, ρητορικά σαφώς, αν αύριο συμβεί κάποιο αντίστοιχο περιστατικό και συλληφθεί ένας δράστης που θα τυγχάνει να είναι διαβητικός για παράδειγμα, αν θα αποκαλείται από τους δημοσιογράφους «διαβητικός δολοφόνος».
Η όποια ασθένεια πρέπει να χει κερδίσει την κοινωνική αποδοχή, αλλιώς είναι στίγμα.
Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά, αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας μας, είναι βαθειά ριζωμένα στερεότυπα που εμφανίζονται αυθόρμητα μετά από τόση προπαγάνδα ακόμη και στον τρόπο που εκφραζόμαστε, «ψυχασθενής» δολοφονός, «πρεζάκι είναι καλά να πάθει».
Άγνωστη λέξη για τους περισσότερους ο όρος «διπλή διάγνωση», άνθρωποι με ψυχιατρικό νόσημα που είναι και χρήστες, θεωρούνται ακόμη και από γιατρούς απλώς εξαρτημένοι τοξικομανείς που πρέπει να «καθαρίσουν», χωρίς καμία προσπάθεια για περαιτέρω εξέταση ή επιστημονική προσέγγιση.
Κοινωνικές ομάδες που στιγματίζονται καθημερινά και στη συνέχεια αναρωτιόμαστε γιατί δεν είναι εύκολο σ’έναν χρήστη, πρώην ή νυν να μιλήσει για τη χρήση, σ’εναν οροθετικό να μιλήσει για την οροθετικότητα, σε ένα ασθενή να μιλήσει για την ψυχιατρική του ασθένεια και να νιώσουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
Τα δύο αυτά γεγονότα των τελευταίων ημερών, που προβλήθηκαν με τόσο μεσαιωνικές περιγραφές, έβγαλαν στην επιφάνεια για άλλη μια φορά τον ενδόμυχο ρατσισμό μιας κοινωνίας που είναι έτοιμη ακολουθώντας στερεότυπα δεκαετιών, να ρίξει στην πυρά ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, είτε επειδή την τρομάζουν χωρίς να ξέρουν το λόγο, είτε γιατί δεν μπορεί να τις κατανοήσει, είτε γιατί της χαλούν την ήρεμη «κανονικότητά» της.
Το Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών και Ψυχοδραστικών Ουσιών αποτελεί τη σάρκα της προσπάθειας των χρηστών να αποκτήσουν φωνή, να μιλούν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.
Να σημειωθεί ότι απέναντι σε αυτή την καταιγίδα στερεοτύπων και τον στιγματισμό ολόκληρης της κοινωνικής ομάδας των χρηστών από τα ΜΜΕ, διατηρήθηκε σιωπή από συλλόγους και προγράμματα απεξάρτησης, ακούστηκαν κάποιες φωνές μόνο αφού το Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών, δημοσίευσε πριν λίγες μέρες, ένα Δελτίο Τύπου αντιδρώντας ακριβώς σε αυτή τη μεθοδευμένη στοχοποίησή τους.
Παράλληλα εμείς επικοινωνήσαμε με την κ. Δάφνη Χρονοπούλου, για να μας πει περισσότερα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι όλο αυτό το κυνήγι μαγισσών, ποιες είναι οι θέσεις τους αλλά και οι λύσεις που προτείνουν.


Στη συνέντευξη που ακολουθεί ανάμεσα σε πολλά ενδιαφέροντα τα οποία αξίζει να ακούσουμε με προσοχή, τόνισε την άγνοια που έχει ο περισσότερος κόσμος για το θέμα της χρήσης, την παρωχημένη νομοθεσία του ελληνικού κράτους που συμβάλλει στον στιγματισμό, αλλά και την επιθετικότητα ή έστω την συγκαταβατικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, δυστυχώς ακόμη κι από ομαδές ανθρώπων που υποτίθεται είναι κινηματικοί και σκέφτονται διαφορετικά, αλλά δεν διστάζουν, να ασκήσουν εναντίον τους σωματική ή λεκτική βία, να επιδιώκουν τον αφανισμό τους, για να «καθαρίσουν» πλατείες και περιοχές, ή στην καλύτερη περίπτωση να αδιαφορούν, αντί να παλέψουν μαζί τους για τις λύσεις που υπάρχουν, ώστε να ζήσουν δίπλα τους ως ισότιμοι άνθρώποι.

(Σύλβια Βαρνάβα. https://omniatv.com/853438897)
______________________________________________

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017 

Τάσεις και εξελίξεις 

Μεταδεδομένα της έκδοσης

Η έκθεση «Τάσεις και εξελίξεις» παρουσιάζει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ευρώπη, η οποία καλύπτει θέματα όπως η προσφορά και η χρήση ναρκωτικών, τα προβλήματα δημόσιας υγείας, η πολιτική για τα ναρκωτικά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Μαζί με το επιγραμμικό Δελτίο στατιστικών στοιχείων και 30 Εκθέσεις για τα ναρκωτικά ανά χώρα αποτελεί τη δέσμη πληροφοριών της Ευρωπαϊκής έκθεσης για τα ναρκωτικά 2017.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Σεβαστή μου γιαγιά....Σεβαστή μου γιαγιά
Εγώ είμαι στο σπίτι μου έλα να με 
πάρης με το ανσασέρ γιατί έχω 1 απο-
σκευή και πρέπει να την ανεβάσω επά-
νω.

Έμαθα ότι ο Θείος γιάννης πέθανε.
                                 (Λυπίθικα πολύ)

Επίσης λυπίθικα που αρρώστησε η
Θεία λευτό

             Ευχαριστώ
Η Σεβαστή εγγονή σου

               Δάφνη


Ναι, καταλάβατε. Παλιές φωτογραφίες και γράμματα βγήκαν στην επιφάνεια και προσπαθώ να βάλω τάξη. Ριγμένα σε χαρτοκιβώτια καταστρέφονται και –επειδή δε ζω εδώ- κάθε φορά που έρχομαι τα τακτοποιώ λίγο-λίγο.
Ίλιγγος κάποιες εποχές της ζωής μου, θλίψη που πέρασαν τα χρόνια, φίλοι που χάθηκαν κι η αγωνία, πάντα αυτή η ίδια αγωνία, πού θα καταλήξουν όλα αυτά όταν εγώ δε θα είμαι εδώ να τα φροντίζω κι όταν κανείς δε θα μπορεί (κι ούτε θα νοιάζεται) να ξεχωρίσει ποιος από όλους εκεί μπροστά στον καταρράχτη ήταν ο παππούς μου, νεοδιορισθείς καθηγητής στην Έδεσσα ή τι καμάρι και τι κόπους έκρυβε για μια Κρητικιά που γεννήθηκε το 1900 να έχει στο γραφείο της τη δέσμη με τα 'Ενδεικτικά' για συμπλήρωση τα οποία πάνω-πάνω έχουν τυπωμένο το όνομά της: Ιδιωτικόν Σχολείον Κορίννας Χαλκιαδάκη, αριθ. αδείας του Υπουργείου Εθν. Παιδείας του έτους 1937, Σταΐκου 6...
Κι απ' όλα πιο βαρύ το μεγάλο ερώτημα, το αλλά τι θα απογίνουν τα ημερολόγιά μου που, με τη ζωή μου όλη λεπτομερώς κρυμμένη μέσα τους, κοιμούνται τώρα ανενόχλητα σε δικό τους κλειδωμένο ράφι μα με τα χρόνια η ευθύνη είναι βαριά κι ασήκωτη όσο οι κακίες, οι έρωτες, τα μυστικά που περιέχουν.
Αυτά είναι τα βάρη που με κρατούν κλεισμένη σ' ένα ατέλειωτο μνημόσυνο όταν είμαι στην Αθήνα. Γι αυτό και σκέφτηκα για να ξεχαστώνα μοιραστώ μαζί σας το σημείωμα που είχα αφήσει στη γιαγιά μου όταν ήμουν 7 ετών. Με όλες τις ανορθογραφίες μου-αιτία, σαν το νι του 'αΝσασέρ' πάμπολλων μαλωμάτων- κι όλη την ιδιομορφία που, μαζί με τα σβησίματα, βλέπω ότι από τότε με χαρακτήριζε.
Πότε να σχηματίζονται οι λόξες στο χαρακτήρα ενός παιδιού; Πότε και τι κάνει ένα κοριτσάκι, ξέροντας πως πενθεί η γιαγιά του, να βάζει φαντασία και χιούμορ γράφοντας με κωμική επισημότητα το απλό σημείωμα που της αφήνει όταν της ζητά να έρθει να το ανεβάσει επειδή δεν του επιτρέπουν ακόμα να χρησιμοποιεί ασυνόδευτο το ασανσέρ (που ναι, τώρα το προφέρω δίχως νι― κάτι έμαθα); 
Πότε αλήθεια; Και πώς;
[Και τι, τι περιείχε εκείνη η «αποσκευή» μου άραγε;]
_______________________________________________________

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Απαγόρευση τσιγάρων σε εξωτερικούς χώρους; Ω τον πουριτανισμό σας!

Δείτε χάλια.
Και, καλά εσωτερικά, καλά πλάι σε παιδιά κι ασθενείς. Μα έξω;
Και το ηλεκτρικό τι πειράζει; Αποδείχθηκε ότι ο ατμός δε βλάπτει τον παθητικά καπνίζοντα κι εραυνάται κατά πόσο βλάπτει τον καπνιστή*.

Αχ αυτός ο πουριτανισμός ο δασκαλίστικος.

ΟΜΟΤΙΜΟΙ και ΦΙΛΟΤΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!
Αντισταθείτε μη μας έρθει κατά 'δω αφού χώρα ουραγός είμεθα και το 'χουμε χούι να ακολουθούμε τη ζαβομάρα κάθε παλαβού. Δε θέλει πολύ, ένα νέο ΓΑΠ σας έχω ικανούς να ψηφίσετε και θα βγαίνουμε στη Μαύρη Αγορά για ένα τσιγαράκι του περιπτέρου.

 _______________________________________________
Επίσης, προς σχολιαστές: 
το ποστ δεν είναι συμφεροντολογικό, εγώ το έχω κόψει.

*Από τις χιλιάδες χημικές ουσίες του παραδοσιακού τσιγάρου, τουλάχιστον 70 είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Ο ατμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων περιέχει πολύ λιγότερες τέτοιες τοξικές ουσίες, ενώ συχνά περιέχει μόνο νικοτίνη. Όμως κατά πόσο από μόνη της η νικοτίνη είναι καρκινογόνος, περί αυτού η διεθνής επιστημονική κοινότητα, όπως φαίνεται, θέλει χρόνο, εωσότου συμφωνήσει σε μια ετυμηγορία.newsbeast

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

10 χρόνια από το φόνο: Κορκονέα δήλωση και άλλα τέρατα (σχόλια, video) #Γρηγοροπουλος


 6 Δεκεμβρίου 2008 ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας σκότωσε στα Εξάρχεια το 15χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. 
Αμετανόητος ο δολοφόνος ως και 10 χρόνια μετά. Μόλις πριν λίγες μέρες δήλωσε «δε θα απολογηθώ σε κανένα 15χρονο».  Ποιος άνθρωπος που πήρε μια ζωή μπορεί να μιλήσει έτσι για το άοπλο θύμα του; Απ' ό,τι φαίνεται, εκείνος που νιώθει να ηρωοποιείται η πράξη του από άμυαλους πολιτικούς που δείχνουν ανικανότητα να διαχωρήσουν ένα φόνο από την όχι του γούστου τους διαδήλωση γι αυτόν.

Φέρνω τη δήλωση, φέρνω και το πού είναι σήμερα οι δολοφόνοι Κορκονέας και Σαραλιώτης', λίγο κι ένα Τζήμερο με εξοστρακισμένες σφαίρες για να χαμογελάσουμε μέσα στο βαρύ κλίμα. Κι ακόμα φέρνω σύνδεσμο και συστήνω, το φρεσκοψηφιοποιημένο ντοκιμαντέρ 'ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ' του Στέλιου Κούλογλου.Victoria Irkam
Στέγνωσαν τα δάκρυα για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο ;
.Δεν ξεχνάμε όμως, πως ένα δεκαπεντάχρονο παιδί βγήκε βόλτα με τους φίλους του μια γιορτινή ημέρα και εκτελέστηκε από αυτόν που πληρώνουμε για να τα προστατεύει...Όλα τα άλλα είναι σάλτσες και υποκρισίες.


Δεν θέλουμε να ζητήσεις συγνώμη. Θέλουμε να σαπίσεις στη φυλακή Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου δικάζεται σε δεύτερο βαθμό.
Στο Εφετείο Λαμίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη των αστυνομικών Επαμεινώνδα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία που πάγωσε την κοινή γνώμη και σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, η υπόθεση δεν έχει κλείσει δικαστικά. Ο Κορκονέας είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και εκτίει την ποινή του, στις φυλακές Δομοκού. Έως σήμερα, δηλώνει αμετανόητος. Ο Σαραλιώτης είχε καταδικαστεί σε δέκα χρόνια και αποφυλακίστηκε το 2011 με όρους – μεταξύ άλλων να διαμένει στη Δράμα, από όπου κατάγεται. 
Η δίκη στο Εφετείο ξεκίνησε το 2016 και έως σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 30 συνεδριάσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί, κυρίως εξαιτίας σειράς αναβολών που ζήτησαν οι δύο πλευρές –συνήγοροι υπεράσπισης και πολιτική αγωγή. Ένας ακόμη λόγος καθυστέρησης είναι ότι το δικαστήριο δεν συνεδριάζει σε τακτικές ημερομηνίες, παρά μόνο μία ή δύο φορές τον μήνα. Δεν είναι συνηθισμένο μια δίκη στο Εφετείο για δολοφονία να βρίσκεται σε εξέλιξη δέκα χρόνια μετά την πράξη.
Στην τελευταία, προ ημερών, συνεδρίαση στη Λαμία διαβάστηκαν αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορητηρίου και πολιτικής αγωγής, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν οι μάρτυρες υπεράσπισης. Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου. Παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019.
Η δίκη στο Εφετείο της Λαμίας ξεκίνησε τυπικά στις 9 Νοεμβρίου 2016, υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε αναβληθεί δύο φορές. Ο Κορκονέας μετήχθη με κλούβα και χειροπέδες. Ο Σαραλιώτης πήγε μόνος του. Οι δικηγόροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου ζήτησαν αναβολή, επικαλούμενοι τον πρόσφατο τότε θάνατο του πατέρα του θύματος και την αδυναμία της μητέρας του να εξεταστεί.
Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία, ο πρόεδρος διάβασε την κατηγορία και ζήτησε ένα πρώτο σχόλιο από τους αστυνομικούς. Ο Κορκονέας δήλωσε αθώος και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη από κανέναν 15χρονο». Ο συνήγορός του Αλέξης Κούγιας υποστήριξε αργότερα ότι στο διάλειμμα πήγε στο κρατητήριο και τον ρώτησε γιατί το είπε. Ο Κορκονέας φέρεται να απάντησε ότι «έτσι ένιωσε, μετά την οκτάχρονη ταλαιπωρία που υφίσταται» και ζήτησε από τον δικηγόρο να μη ζητήσει ούτε ο ίδιος συγγνώμη, γιατί το «θύμα δεν ήταν ένα συνηθισμένο 15χρονο, αλλά ήταν αντιεξουσιαστής». Ο Κούγιας παραιτήθηκε από την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού, είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει τον Γρηγορόπουλο σχεδόν ως εξτρεμιστή.
Δέκα χρόνια μετά τις σφαίρες που άφησαν νεκρό τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια η φράση που έχει στιγματίσει τον δράστη, Επαμεινώνδα Κορκονέα, παραμένει το «δεν θα ζητήσω συγγνώμη από κανέναν δεκαπεντάχρονο».
Ο 47χρονος σήμερα «πιστολέρο», έχοντας καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, διανύει φέτος τον δέκατο χρόνο κράτησής του και βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού. Ο έτερος κατηγορούμενος, παρών στο σκηνικό της δολοφονίας, Βασίλης Σαραλιώτης, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών, ωστόσο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Κασσάνδρας με περιοριστικούς όρους το 2012. Ο Σαραλιώτης, 41 ετών σήμερα, εργάζεται, κατά πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια σε μια επιχείρηση εμπορίας καφέ στην περιοχή της Δράμας.
Το εφετείο, ωστόσο, για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, καθώς απαιτούνται δεκάδες συνεδριάσεις για να παρουσιαστεί το σύνολο του υλικού (μαρτυρίες, έγγραφα κ.ά.).

Η στρατηγική Κορκονέα στοχεύει στην «ενοχοποίηση» Γρηγορόπουλου

Κατά την τελευταία συνεδρίαση, την περασμένη Τρίτη 27 Νοεμβρίου, η υπεράσπιση του Κορκονέα ζήτησε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο ένα κείμενο που είχε αναρτηθεί τον Νοέμβριο του 2015, το οποίο φέρεται ότι συνυπέγραφε και ο Νίκος Ρωμανός, φίλος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στο συγκεκριμένο κείμενο -τη γνησιότητα του οποίου αμφισβήτησε η πολιτική αγωγή- ο 15χρονος Αλέξανδρος εμφανίζεται ως να πετά αντικείμενα στους αστυνομικούς το μοιραίο βράδυ.
Η πολιτική αγωγή εκτιμά ότι πρόκειται για απόπειρα ενοχοποίησης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κάτι που επιχειρήθηκε και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.
Απώτερος στόχος της υπεράσπισης Κορκονέα, με τη «δαιμονοποίηση» των Εξαρχείων και του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι να σπάσει την ποινή των ισοβίων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Κούγιας εγκατέλειψε την υπεράσπιση Κορκονέα τον Φλεβάρη του 2017, καθώς όπως είχε εξηγήσει όταν τον ρώτησε γιατί δεν ζήτησε συγγνώμη, εκείνος (ο Κορκονέας) απάντησε ότι «έτσι ένιωσε μετά την οκτάχρονη ταλαιπωρία που έχει υποστεί». Ο κ. Κούγιας ανέφερε επίσης ότι ο Κορκονέας απαγόρευσε και στον ίδιο να ζητήσει συγγνώμη «γιατί  το θύμα δεν ήταν ένα συνηθισμένο δεκαπεντάχρονο αλλά αντιεξουσιαστής»


Κορκονέας: "Δεν πρόκειται να ζητήσω συγνώμη από κανένα 15χρονο". Ίσως να ζητούσες από κάποιον 25χρονο


Mirsini Loizou
Αλέξης Γρηγορόπουλος, ετών 15 
"..έτσι κάποιοι από εμάς κινήθηκαν προς το μέρος τους και ο Αλέξανδρος ο οποίος είχε πάει πιο μπροστά τους πέταξε κάτι μπουκάλια μπύρας από αυτά που πίναμε. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα ο Κορκονέας έβγαλε το όπλο του και ολοκλήρωσε με σφαίρες την συγκεκριμένη αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει πριν λίγη ώρα..."
απόσπασμα από κείμενο του Νίκου Ρωμανού
"Δεν θα ζητήσω συγγνώμη από κανένα δεκαπεντάχρονο"
δήλωση Επαμεινώνδα Κορκονέα


efsyn Αναφορές σε Άδωνι και Χρυσή Αυγή από τη μητέρα 

Με την κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας Τζίνας Τσαλικιάν και Λυτούς Βαλιάτζα, συνεχίστηκε σήμερα (Τετάρτη) και σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, η δίκη των πρώην ειδικών φρουρών Επαμεινώνδα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβριο του 2008.
Ουσιαστικά, τη σημερινή μέρα, ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μητέρας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Τζίνας Τσαλικιάν, με την υποβολή ερωτήσεων από την πλευρά των συνηγόρων πολιτικής αγωγής, Νίκο και Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η μάρτυρας, αναφέρθηκε αναλυτικά στις ώρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αλλά και σε όλα όσα πληροφορήθηκε στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, η κ. Τσαλικιάν περιέγραψε τον γιο της ως ένα ιδιαίτερα ήσυχο παιδί, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις αναφορές για μικροπαραβατική συμπεριφορά και συμμετοχή σε επεισόδια. Μάλιστα τοποθέτησε όλες αυτές τις αναφορές, σε μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος και αποσιώπησης των πραγματικών γεγονότων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται -σύμφωνα με τη μάρτυρα- και όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου έκανε ιδιαίτερες αναφορές στους αξιωματικούς αστυνομικούς, που χειρίστηκαν αρχικά την υπόθεση ενώ παράλληλα στάθηκε και στη μη άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των δύο πρώην ειδικών φρουρών, τόσο πριν όσο και μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζουν οι αναφορές που έκανε σε δύο ξεχωριστά σημεία της κατάθεσης της η μάρτυρας, στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο επαφές του με τον Επαμεινώνδα Κορκονέα και τη σύζυγό του, ενώ δεν απέφυγε να καταθέσει την άποψή της, ότι ο Κορκονέας είχε σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή.
Από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης του δύο κατηγορουμένων, δεν υποβλήθηκε καμία ερώτηση στη μητέρα του Αλέξη Γρηγορόπουλου, καθώς αυτό του ζήτησαν οι πελάτες τους. Ωστόσο από την πλευρά της υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα κατατέθηκε στο δικαστήριο παλαιότερη επιστολή του φίλου του Αλέξη Γρηγορόπουλου και με τον οποίο βρίσκονται μαζί στα Εξάρχεια και το βράδυ, Νίκου Ρωμανού , στην οποία αφήνεται να εννοηθεί ότι το θύμα είχε αναπτύξει αντιεξουσιαστική δράση. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Τζίνας Τσαλικιάν, η οποία δεν απέφυγε να καταφερθεί εναντίον του Νίκου Ρωμανού, τονίζοντας ότι συκοφαντεί τη μνήμη του Αλέξανδρου, προσδοκώντας ανταλλάγματα.  
Από την πλευρά της, η αυτόπτης μάρτυρας Λητώ Βαλιάτζα που κατέγραψε το σκηνικό της δολοφονίας με την κάμερα της, επανέλαβε τα όσα είχε καταθέσει και πρωτόδικα. Μεταξύ άλλων προσδιόρισε ότι εκείνη την ημέρα και ώρα δεν υπήρχαν ταραχές και εντάσεις στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ περιγράφοντας τη σκηνή της δολοφονίας ανέφερε ότι οι δύο ένστολοι εκτός αν παίζει στο σημείο και  αφού πρώτα έβρισαν μια παρέα νεαρών παιδιών, στη συνέχεια έβγαλαν τα όπλα τους σημάδεψαν σε ευθεία βολή και πυροβόλησαν δύο φορές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση αν οι δύο πυροβολισμοί, έγιναν από το ίδιο άτομο.
Επίσης, η μάρτυρας κατέθεσε πως παρά το γεγονός ότι είχε δώσει τα στοιχεία της στους αστυνομικούς και είχε αναφέρει ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας, ουδέποτε κλήθηκε να δώσει κατάθεση κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης της αυτόπτη μάρτυρα από τον πρόεδρο της έδρας, η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 12 Ιουνίου, με τη συνέχιση των ερωτήσεων προς τη μάρτυρα από τον εισαγγελέα της έδρας , την πολιτική αγωγή και τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Η σφαίρα που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο είχε εξοστρακιστεί. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Διαδοχικά χτύπησε πεζοδρόμιο, πινακίδα, κάγκελα 5ου ορόφου, μπόινγκ 747, δορυφόρο και αφού γύρισε πίσω εξοστρακίστηκε στο κεφάλι του Τζήμερου και τελικά βρήκε το παιδί.Και αν τον είχατε γνωρίσει θα τον λέγατε Γκρεγκ και όχι Αλέξη. Για αρχή ήταν Αλέξανδροςκαι όχιΑλέξης. Αλλά όλοι Γκρεγκ τον λέγαμε.
Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στις 6 Δεκεμβρίου 2008. Το Αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα»: 
 ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ http://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/dolofonia-grigoropoyloy-6-dekemvrioy-2008/