Porta photo©by Pierre Couteau for DC

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Χάγη: Μήνυση για τις επιπτώσεις του Μνημονίου/ ΕΝΦΙΑ: Προσφυγή
«Θωρακισμένο» αποδεικνύεται το σύστημα και σχεδόν αδύνατη η προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ, του άδικου νέου χαρατσιού που σε πολλούς δίνει τη χαριστική βολή.Αναδημοσιεύω πιο κάτω περισσότερα.
Από την άλλη έχουμε τη μήνυση πoυ κατέθεσε στη Χάγη η Γερμανίδα Sarah Luzia Hassel-Reusing «για τις εγκληματικές επιπτώσεις του Μνημονίου στην υγεία των Ελλήνων». Χρειάζεται όμως μαρτυρίες, οπότε δημοσιεύω για να δείτε εάν γίνεται να συνεισφέρετε με τη δική σας πονεμένη ιστορία.
Μην το αφήσουμε, ας κοινοποιούμε, ας ενημερώσουμε και όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι για καλό σκοπό. Sarah Luzia Hassel-Reusing
Thorner Str. 7
42283 Wuppertal (Germany)
+49/202/2502621

Έκκληση στον ελληνικό πληθυσμό για μαρτυρίες

Αριθμός αρχείου (File number): OTP-CR-345/12

16/05/2013

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Στις 21.11.2012 κατέθεσα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ICC) μήνυση
εναντίον αγνώστου με την υποψία του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας εξαιτίας
πρόκλησης βλάβης από πρόθεση και ταυτόχρονα βλάβης συστηματικής και ευρείας
κλίμακας στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού (άρθρο 7, παρ. 1, lit k Καταστατικό
της Ρώμης).

Κάθε άτομο έχει το ανθρώπινο δικαίωμα, για το πρόσωπό του, για το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο φυσικής και πνευματικής υγείας (άρθρο 12, Κοινωνική Σύμβαση
ΟΗΕ). Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία προστατεύεται για τις
γυναίκες από το άρθρο 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Γυναικών
(CEDAW) και για τα παιδιά από το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Παιδιών (CRC). Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται,
σύμφωνα με το άρθρο 19 CRC, εναντίον των βλαβών. Κατά συνέπεια, το ανθρώπινο
δικαίωμα στην υγεία πρέπει να επηρεάζεται λιγότερο από τα μέτρα δημοσιονομικής
αυστηρότητας από κάθε άλλο κοινωνικό δικαίωμα.

Κατέθεσα συνειδητά τη μήνυση εναντίον αγνώστων, επειδή είναι τόσα τα πρόσωπα
(μεταξύ των οποίων εκείνα της τρόικας, που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, την Ομάδα Εργασίας των υφυπουργών Οικονομικών
του Eurogroup, τους ανώτερους από αυτούς υπουργούς Οικονομικών, και πολλούς
εξωτερικούς συμβούλους και λομπίστες) τα οποία εμπλέκονται στα σχέδια και τις
αποφάσεις σχετικά με τους όρους των δανειακών συμβάσεων για τη «Στήριξη της
Ελλάδας» και το EFSF, που πιθανόν μόνο τα αρχεία για το πώς προέκυψαν οι όροι
και οι μαρτυρίες θα αποσαφηνίσουν ποια συγκεκριμένα πρόσωπα είναι υπεύθυνα για
αυτούς τους όρους, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε βλάβη σε τόσο πολλούς
κατοίκους και πολίτες στην Ελλάδα. Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να
λογοδοτήσουν, και η καταστροφή της υγείας των Ελλήνων από τα μέτρα
δημοσιονομικής αυστηρότητας πρέπει να σταματήσει.

Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, κατέδειξα τη σύνδεση μεταξύ των όρων και των
συνεπειών τους όσον αφορά στην πείνα και στην καταστροφή του συστήματος υγείας
στην Ελλάδα, εν μέρει αναφερόμενη σε στοιχεία της μήνυσης που είχε ήδη κατατεθεί
από τον κ. Γεώργιο Τράγκα και τους συνεργάτες του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, οι βλάβες στην υγεία έχουν
προκληθεί κυρίως από τις περικοπές στον τομέα της υγείας και από την πρόκληση
πείνας, αλλά και από την δημιουργία αστέγων και την έλλειψη της οικονομικής
δυνατότητας για τη θέρμανση στα σπίτια.

Τα έως τώρα συγκεντρωμένα στοιχεία καταδεικνύουν όλα τα παραπάνω σε
θεωρητικό επίπεδο. Λείπουν συγκεκριμένες μαρτυρίες κατοίκων της Ελλάδας, των
οποίων η υγεία έχει πληγεί από τα μέτρα δημοσιονομικής αυστηρότητας. Επίσης,
είναι σημαντικές μαρτυρίες φίλων και συγγενών Ελλήνων, που έχουν πεθάνει
εξαιτίας βλάβης της υγείας τους που προκλήθηκαν από τα μέτρα δημοσιονομικής
αυστηρότητας, ή που αυτοκτόνησαν εξαιτίας των συνεπειών των μέτρων
δημοσιονομικής αυστηρότητας.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όχι μόνο
αφηρημένα νούμερα, άρθρα και στατιστικά στοιχεία, αλλά επιπλέον από η ανθρώπινη
οπτική. Στόχος είναι να καταθέσουν μαρτυρίες, όχι μόνο δημοσιογράφοι και
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ειδικά όσο το δυνατόν περισσότερα
θύματα, κι έτσι να συμμετέχουν ενεργά στην κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης
και της τιμωρίας των υπευθύνων.

Για το σκοπό λοιπόν της συλλογής στοιχείων, χρειάζομαι τη στήριξή σας, με τη
μορφή αποστολής της μαρτυρίας σας, στην αγγλική γλώσσα, στο Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο της Χάγης, στην οποία θα αναφέρεστε γραπτά στον αριθμό αρχείου (file
number) OTP-CR-345. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Ρώμης, όλοι
μπορούν να αποστείλουν πληροφορίες-στοιχεία που αφορούν σε υποτιθέμενες
περιπτώσεις εγκλημάτων, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης.
Η διεύθυνση για την αποστολή των μαρτυριών-στοιχείων είναι (σύμφωνα με την
ιστοσελίδα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου):

International Criminal Court
Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands

Ή μπορούν να αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο +31 70 515 8555.
Το ζητούμενο είναι να καταδειχθεί το θέμα της βλάβης στην υγεία εξαιτίας
συγκεκριμένων μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας. Παρακαλώ, όπως εξηγείτε στη
μαρτυρία που θα αποστείλετε από ποια χρονική στιγμή κι έπειτα η υγεία σας
παρουσίασε πρόβλημα και με ποιο μέτρο το συνδέετε.

Αυτό μπορεί να αναφέρετε σε φάρμακα ή σε υπηρεσίες υγείας ή σε ιατρούς, στους
οποίους πια δεν έχετε πρόσβαση ή μόνο στην έλλειψη δυνατότητας πληρωμής ή
συμμετοχής στην πληρωμή στα παραπάνω ή που πλέον δεν βρίσκονται σε αρκετά
κοντινή απόσταση στον τόπο κατοικίας σας.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα πείνας, στη μαρτυρία σας αναφέρετε από πότε το
αντιμετωπίζετε και εξαιτίας ποιου είδους περικοπών (για παράδειγμα στη σύνταξη ή
τον μισθό σας) δεν είχατε πλέον αρκετά για την πλήρη σίτισή σας. Επιπλέον, εάν η
αιτία ήταν η χαλάρωση της προστασίας εναντίον των αναιτιολόγητων απολύσεων ή η
αύξηση του κόστους ζωής, η μαρτυρία σας είναι απαραίτητη. Παρακαλώ, επίσης
όπως αναφέρετε εάν ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν υποσιτίζεστε είναι ότι έχετε
υποστήριξη από φιλανθρωπική οργάνωση.

Εάν έχετε μείνει άστεγος/-η, ή εάν διαμένετε σε διαμέρισμα χωρίς θέρμανση εξαιτίας
οικονομικής αδυναμίας, παρακαλώ επίσης όπως εξηγήσετε, από πότε και εξαιτίας
ποιων περικοπών δεν μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στα απαραίτητα.
Εάν αυτό είναι εφικτό, παρακαλώ επίσης όπως επισυνάψετε στην επιστολή σας στο
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, φωτοτυπίες των στοιχείων που καταδεικνύουν ότι με τα
οικονομικά μέσα που διαθέτετε, δεν μπορεί να καλυφθεί πλέον το απαραίτητο κόστος
για τροφή, διαμονή ή υγειονομική περίθαλψη.

Εάν διαθέτετε στοιχεία σχετικά με το από πότε τα πρόσωπα που σχεδίασαν ή
αποφάσισαν τους όρους για την Ελλάδα πρέπει να γνώριζαν τι επιπτώσεις οι όροι
αυτοί έχουν στην υγεία των πολιτών και των κατοίκων της Ελλάδας, παρακαλώ
ενημερώστε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κι εμένα σχετικά με αυτά τα στοιχεία.
Και αυτό γιατί έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας (άρθρο 7 του Καταστατικού της
Ρώμης) στοιχειοθετείται μόνο όταν ενέχει πρόθεση σε ένα βαθμό, δηλαδή όταν
κάποιος γνωρίζει τι συνέπειες έχουν οι πράξεις/αποφάσεις του, αλλά παρ’ όλα αυτά
τις λαμβάνει/τις εφαρμόζει.

Κάθε μαρτυρία με στοιχεία που αφορά στην βλάβη της υγείας συγκεκριμένων
προσώπων εξαιτίας συνθηκών συνιστά σημαντική συμβολή στη λύση. Επιπροσθέτως,
όσο περισσότερες μαρτυρίες με στοιχεία συγκεντρωθούν, θα καταδείξουν στο
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι είναι σημαντικό στους πολίτες και τους κατοίκους
της Ελλάδας να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον εντοπισμό των υπαιτίων για τις
βλάβες στην υγεία και την αποτροπή περαιτέρω βλαβών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Sarah Luzia Hassel-Reusingscreenshot 


Τ
από το γερμανικό blogunser-politikblog.blogspot.de
από όπου είναι και η φωτογραφία της κ. Sarah Luzia Hassel-Reusing 
Vielen Dank Frau Hasse
______________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Πρακτικά αδύνατη χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) την κατάθεση ομαδικής προσφυγής κατά του νέου φόρου ακινήτων, του ΕΝΦΙΑ, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να απαντήσει στις αιτιάσεις που ασκούνται τις τελευταίες εβδομάδες από σημαντικό αριθμό μελών της Ομοσπονδίας και ιδιοκτήτες από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, «το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι απολύτως θωρακισμένο, ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα παραδεκτής άσκησης ομαδικής προσφυγής για φορολογικά θέματα κάθε είδους είτε από ομάδες φορολογουμένων είτε από αντιπροσωπευτικό σωματείο τους, σε αντίθεση με ό,τι ορθώς ισχύει με το δίκαιο των καταναλωτών ή το εργατικό δίκαιο».

Αυτό σημαίνει ότι προσφυγή ασκείται πάντοτε κατά συγκεκριμένης πράξης επιβολής φόρου ή προστίμου σε συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το εν λόγω πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ατομική προσφυγή ενάντια στον φόρο που του βεβαιώθηκε και μάλιστα έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει ότι το ποσό ΕΝΦΙΑ που καλείται να καταβάλει υπερβαίνει σημαντικά τις οικονομικές του δυνατότητες και επομένως είναι αδύνατη η ετήσια πληρωμή του. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, σε μια τέτοια περίπτωση, ο ΕΝΦΙΑ προσκρούει στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, όπου αναφέρεται ότι «οι Ελληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Ως τέτοια πρόσωπα είναι ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι και μικροσυνταξιούχοι, οι οποίοι όμως έχουν στην κατοχή τους παλαιά, αναξιοποίητα και κενά ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες που έχουν οικονομική αδυναμία και επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, παρέχοντας δωρεάν συμβουλές κι έναν οδηγό που περιγράφει αναλυτικά και με σχετικά τυποποιημένα υποδείγματα τα βήματα που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Ολα τα παραπάνω είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Συλλόγου.

Το πρώτο βήμα αφορά την υποβολή «ενδικοφανούς προσφυγής» στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Την προσφυγή αυτή μπορεί ο φορολογούμενος να την υπογράψει και μόνος του, χωρίς την υποχρέωση δικηγόρου. Ωστόσο, όπως σημειώνει η ΠΟΜΙΔΑ, ακόμα κι αν ασκηθεί η ενδικοφανής προσφυγή, ο φορολογούμενος καλείται να προκαταβάλει το 50% του βεβαιωμένου φόρου για την αναστολή του υπολοίπου. Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία του ΔΣΑ αφορά φορολογούμενους στους οποίους έχει βεβαιωθεί φόρος υψηλότερος των ετήσιων εσόδων τους ή φόρος που θέτει σε κίνδυνο την απόκτηση βασικών αγαθών για την επιβίωση, όπως στέγαση, τροφή και θέρμανση
. Καθημερινή (έντυπη έκδοση)2 σχόλια: