Porta photo©by Pierre Couteau for DC

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Το Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Επανάστασης

                   Μεταφράζω από την ισπανική ιστοσελίδα
English text follows


ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ  


               

     Είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι. Είμαστε σαν εσάς: άνθρωποι, που σηκώνονται κάθε πρωί για να μελετήσουν, να εργαστούν ή να ψάξουν γιά δουλειά, άνθρωποι που έχουν οικογένεια και φίλους. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στους γύρω μας.
 Κάποιοι είμαστε προοδευτικοί, κάποιοι συντηρητικοί. Άλλοι πιστεύουμε στο Θεό, άλλοι όχι. Άλλοι έχουμε καθορισμένη ιδεολογία, άλλοι είμαστε α-πολιτικοί,  όλοι όμως είμαστε ανήσυχοι και οργισμένοι με την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βλέπουμε γύρω μας: διαφθορά των πολιτικών, επιχειρηματιών, τραπεζιτών, που μας αφήνουν ανήμπορους και δίχως φωνή.
     Αυτή η κατάσταση έγινε η ζωή μας, ένα καθημερινό βάσανο δίχως ελπίδα. Μα αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να την αλλάξουμε. Ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε τα πράγματα, να χτίσουμε μαζί μια καλύτερη κοινωνία. Συνεπώς, υποστηρίζουμε πως:
              Προτεραιότητες κάθε ανεπτυγμένης κοινωνίας πρέπει να είναι η ισότητα, η πρόοδος, η αλληλεγγύη, η ελευθερία στον πολιτισμού, η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη, η ευημερία και η ευτυχία του ανθρώπου.
              Αρχές αναμφισβήτητες τις οποίες οφείλει να  τηρεί  η κοινωνία μας: δικαίωμα στέγασης, εργασίας, πολιτισμού, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτικής συμμετοχής, ελεύθερης προσωπικής εξέλιξης, καθώς και καταναλωτικών δικαιωμάτων για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή.
              Η σημερινή μορφή διακυβέρησης και  οικονομικού συστήματος δεν υπολογίζει αυτά τα δικαιώματα και με πδιάφορους τρόπους εμποδίζει την πρόοδο του ανθρώπου.
              Η δημοκρατία ανήκει στο λαό (δήμος = λαός, κράτος= κυβέρνηση) που σημαίνει πως  κυβέρνηση είναι ο καθένας μας. Ωστόσο, στην Ισπανία, το μεγαλύτερο μέρος της τάξης των πολιτικών  δε μας ακούει. Οι πολιτικοί θα έπρεπε να μεταφέρουν τη φωνή μας στα θεσμικά όργανα διευκολύνοντας την πολιτική συμμετοχή των πολιτών,  μεσολαβώντας γιά να παραχθεί το μέγιστο όφελος γιά όλο το εύρος της κοινωνίας μας κι όχι με σκοπό να πλουτίζουν και να ευημερούν με δικά μας έξοδα, φροντίζοντας μόνο τη δικτατορία των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων τις οποίες κρατούν στην εξουσία μέσω του δικομματισμού (των με τα αρχικά PP & PSOE).
               Το παθος για εξουσία και τη συσσώρευσή της μόνο σε λίγους  δημιουργεί ανισότητες, ένταση και αδικία οι οποίες οδηγούν σε βία την οποία απορρίπτουμε. Το παρωχημένο και αφύσικο οικονομικό μοντέλο τροφοδοτεί ένα κοινωνικό μηχανισμό που αυξάνεται και αυτοκαταναλώνεται πλουτίζοντας τους λίγους και ρίχνοντας τους υπόλοιπους στη φτώχεια. Μέχρι κατάρρευσης.
              Βούληση και στόχος του υπάρχοντος συστήματος είναι η συσσώρευση πλούτου δίχως να λαμβάνεται υπ' όψιν η καλή λειτουργία κι η ευημερία της κοινωνίας. Με συνέπεια την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, την καταστροφή του πλανήτη, την ανεργία και  τους δυσαρεστημένους καταναλωτές.
              Οι πολίτες είμαστε γρανάζια μιας μηχανής σχεδιασμένης για να πλουτίζει μια μειοψηφία η οποία αδιαφορεί για τις ανάγκες μας. Είμαστε ανώνυμοι, αλλά χωρίς εμάς δε θα υπήρχε τίποτε γιατί εμείς κινούμε τον κόσμο.
              Εάν μάθουμε ως κοινωνία να μην εμπιστευόμαστε το μέλλον μας στην αφηρημένη οικονομία, που στους πολλούς ποτέ δε φέρνει κέρδη, θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε την εκμετάλευση που όλοι υφιστάμεθα.
              Χρειαζόμαστε μια ηθική επανάσταση. Το χρήμα αντί πάνω από τα ανθρώπινα πλάσματα να τεθεί στην υπηρεσία τους. Είμαστε άνθρωποι, όχι προϊόντα. Δεν είμαι κτήμα του προϊόντος που αγοράζω, της αιτίας που το αγοράζω ή εκείνου  από τον οποίο το αγοράζω.
Για όλα τα παραπάνω, είμαι εξοργισμένος.

Νομίζω ότι μπορώ να τα αλλάξω.

Νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω.

Το ξέρω πως μαζί μπορούμε.
                                    Νομίζω πως μπορώ να βοηθήσω.

                                                                           Το ξέρω ότι μαζί μπορούμε.   
______________________________________ 

                     Η ιστοσελίδα:  Democracia Real YA! ή στο facebook
                                 Ιστοσελίδα Αγανακτισμένων                                                              
                         και 
                                   Οι Αγανακτισμένοι στη Μύκονο: facebook  ________________

Χάρτης της Πορείας της Δημοκρατίας από το mapsofwar

_________________________________ ακολουθεί english text:
    

MANIFESTO
We are ordinary people. We are like you: people, who get up every morning to study, work or find a job, people who have family and friends. People, who work hard every day to provide a better future for those around us.
Some of us consider ourselves progressive, others conservative. Some of us are believers, some not. Some of us have clearly defined ideologies, others are apolitical, but we are all concerned and angry about the political, economic, and social outlook which we see around us: corruption among politicians, businessmen, bankers, leaving us helpless, without a voice.
This situation has become normal, a daily suffering, without hope. But if we join forces, we can change it. It’s time to change things, time to build a better society together. Therefore, we strongly argue that:
  • The priorities of any advanced society must be equality, progress, solidarity, freedom of culture, sustainability and development, welfare and people’s happiness.
  • These are inalienable truths that we should abide by in our society: the right to housing, employment, culture, health, education, political participation, free personal development, and consumer rights for a healthy and happy life.
  • The current status of our government and economic system does not take care of these rights, and in many ways is an obstacle to human progress.
  • Democracy belongs to the people (demos = people, krátos = government) which means that government is made of every one of us. However, in Spain most of the political class does not even listen to us. Politicians should be bringing our voice to the institutions, facilitating the political participation of citizens through direct channels that provide the greatest benefit to the wider society, not to get rich and prosper at our expense, attending only to the dictatorship of major economic powers and holding them in power through a bipartidism headed by the immovable acronym PP & PSOE.
  • Lust for power and its accumulation in only a few; create inequality, tension and injustice, which leads to violence, which we reject. The obsolete and unnatural economic model fuels the social machinery in a growing spiral that consumes itself by enriching a few and sends into poverty the rest. Until the collapse.
  • The will and purpose of the current system is the accumulation of money, not regarding efficiency and the welfare of society. Wasting resources, destroying the planet, creating unemployment and unhappy consumers.
  • Citizens are the gears of a machine designed to enrich a minority which does not regard our needs. We are anonymous, but without us none of this would exist, because we move the world.
  • If as a society we learn to not trust our future to an abstract economy, which never returns benefits for the most, we can eliminate the abuse that we are all suffering.
  • We need an ethical revolution. Instead of placing money above human beings, we shall put it back to our service. We are people, not products. I am not a product of what I buy, why I buy and who I buy from.
For all of the above, I am outraged.
I think I can change it.
I think I can help.
I know that together we can. 

                                        I think I can help.
                                                     I know that together we can.  
                                                   
________________________________✪✪✪

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου